Vad tycker våra kunder

Våra kunder är svenska och internationella företag inom infraservice och då primärt inom energisektorn, bygg och teknik, fastighet samt kommunala verksamheter.

Byggbolaget

Uppdraget

Ena ledningsgruppen runt en strategisk plattform som vägleder Byggbolaget de närmaste 5 åren i perspektiven kund, organisation, produktsegment, lokal marknad, styrning och kultur. Utarbeta också uppdrag till chefer och nyckelpersoner, identifiera och implementera KPI:er samt förankra och implementera värdeskapande aktiviteter som ökar effektivitet och upplevd kundnytta.

Resultatet

Resultatet blev en tydlig kompassriktning för verksamheten, och som en parallelleffekt av arbetet, utvecklades gruppens samarbets- och genomförandeförmåga. Vision, Affärsidé, Mål och Strategier utarbetades och bröts ner till konkreta uppdrag för respektive ledningsgruppsmedlem. En röd tråd skapades i arbetet med att analysera marknad, utarbeta strategier till att löpande följa upp arbetet på årsbasis. (Referens kan fås på begäran)

Byggbolaget