Vad tycker våra kunder

Våra kunder är svenska och internationella företag inom infraservice och då primärt inom energisektorn, bygg och teknik, fastighet samt kommunala verksamheter.

Fastighetsbolaget

Uppdraget 

Som en konsekvens av att Fastighetsbolaget av ägarna fått ett allt större och bredare uppdrag aktualiserades ett behov av att utveckla och förändra affärsmodell och organisationsstruktur. Det med syftet att öka verksamhetens effektivitet och affärskraft.

Resultatet 

Projektets övergripande mål om en ökad affärskraft och effektivitet infriades. Den nya strukturen sjösattes på utsatt tid och till en lägre planerad projektkostnad än budgeterat. (Referens kan fås på begäran)

fastighetsmajuni