Tjänster

Vill du ha en strategi eller affärsplan utan lösa trådar. Handlar det om att förbättra ekonomin, effektivisera organisationen eller att ändra attityder hos chefer och medarbetare? Då är vi rätt partner för dig.

Organisationsutveckling

Omvärlden springer idag så fort att många sitter med fel struktur samtidigt som nya idéer och strukturer blir obsoleta innan de till fullo implementerats. En optimal organisation är strukturerad efter verksamhetens verksamhetslogiker.

Organisationen ska också snabbt kunna ställa om baserat på omvärldshändelser, utan att tappa den långsiktiga ambitionen och inriktningen. Med hjälp av vår förändringsledningsmetod och verktygsportfölj identifierar och förankrar vi en optimal struktur baserad på din verksamhets utmaningar och mål. Därefter implementerar vid den i ett engagerande och strukturerat flöde som inkluderar tre nivåer – verksamhet, grupp och individ.

Organization_INDesign