Tjänster

Vill du ha en strategi eller affärsplan utan lösa trådar. Handlar det om att förbättra ekonomin, effektivisera organisationen eller att ändra attityder hos chefer och medarbetare? Då är vi rätt partner för dig.

Förändringsledning

Genom vår erfarenhetsbaserade metod och vår pedagogik hjälper vi dig att realisera din strategi, organisationsförändring eller kundlöfte inom hela eller delar av din organisation. Metoden säkerställer att resultatet av arbetet också kan integreras i verksamhetsplaneringen, kvantifieras och följas upp. Processen är genomgripande och sker på tre parallella plan: verksamhets-, grupp- och individnivå.

Leveransen blir att fokus och motivation hos chefer och medarbetare ökar, vilket ger en större genomförandekraft på alla nivåer i verksamheten.