Om Hamrin & Partners

Som experter på målexekvering koordinerar och realiserar vi strategi, organisation och arbetsprocess i beslutat riktning.

Vi använder oss av en erfarenhetsbaserad metod som dels tar fasta på de faktorer som skapar värde och resulterar i förändring, dels de moment en människa måste genomgå för att utveckla förståelse och som därför gör att förändringen blir bestående.

Du använder oss som:

  • Coach och bollplank (om du vill ha inspiration och goda råd)
  • Arkitekt av utvecklings- eller förändringsprogram (om du vill ha mer än inspiration och rådgivning)
  • COO (realiserar ditt utvecklings- eller förändringsprogram och din verksamhets hela potential genom att ge aktivt stödja organisationen med att nå målen)