Om Hamrin & Partners

Som experter på förändringsledning koordinerar vi strategi, organisation och arbetsprocesser i en för din verksamhet värdeskapande riktning.

Vi använder oss av en erfarenhetsbaserad metod som dels tar fasta på de faktorer som skapar värde och resulterar i förändring, dels de moment en människa måste genomgå för att utveckla förståelse och som därför gör att förändringen blir bestående. Du använder oss som:

  • Coach och bollplank (om du vill ha inspiration och goda råd)
  • Arkitekt av utvecklingsprogram (om du vill ha mer än inspiration och rådgivning)
  • Förändringskonsult (om du vill identifiera din verksamhets potential och ha praktisk hjälp med att nå målen)

 

Hand_text