Vad tycker våra kunder

Våra kunder är svenska och internationella företag inom infraservice och då primärt inom energisektorn, bygg och teknik, fastighet samt kommunala verksamheter.

Infrastrukturföretaget

Uppdraget

För att bättre och starkare möta framtiden behövde företaget utarbeta och implementera en strategi samt utveckla organisationen i målsättning att kunna erbjuda marknadens bästa service.

Resultatet

Genomförandet var genomtänkt och blev i styr- och arbetsgrupper förankrad vilket bidrog till en framgångsrik implementering. Chefer och medarbetare fick en påtaglig kompetenshöjning och verksamheten en förbättrad lönsamhet mätbar i EBITDA. (Referens kan fås på begäran)