Tjänster

Vi visualiserar din verksamhets fulla potential och hjälper till att realisera den! Vi gör organisationen stark i mötet med framtiden och hjälper ledare att ”walk the talk”!

Ledningsgruppsutveckling

Med Hamrin & Partners operativt inriktade handlingsprogram får du snabbt ihop en väl fungerande och handlingskraftig ledningsgrupp. I en aktiv arbetsprocess, individuellt och i grupp, skapas en gemensam målbild som blir vägledande för ledningsgruppens utvecklingsarbete.

Målbilden beskriver både arbetsformerna och förhållningssätten inom gruppen. Genom aktivt stöd och regelbunden uppföljning säkerställs kontinuiteten och inriktningen i utvecklingsarbetet. Vår leverans gör att er ledningsgrupp av den egna organisationen kommer att kännetecknas av enighet, kunskap och en stark genomförandeförmåga.

ledningsgruppsutveckling_mindre