Vad tycker våra kunder

Våra kunder är svenska och internationella företag inom infraservice och då primärt inom energisektorn, bygg och teknik, fastighet samt kommunala verksamheter.

Konsultbolaget

Uppdraget

Hamrin & Partners tillsammans med en intern arbetsgrupp från Konsultbolaget fick i uppdrag att arbeta fram en ny strategi och organisation för det som kom att bli en ny division inom ett större svenskt energibolag. Uppdraget innefattade analys, research, idé, genomförandeplan, skribentarbete, coachning, process- samt projektledning.

Resultatet

En kritisk framgångsfaktor var att strategin inte fick resultera i att verksamheten tappade nyckelpersoner. Detta trots att förändringar skulle ske på ledande befattningar. En annan var att genomförandet inte fick ske på bekostnad av debiteringsgrad och avkastningsförmåga. 3 månader efter implementering av strategi och ny organisation hade ingen nyckelperson lämnat verksamheten. Verksamheten fick dessutom en högre kapitaliseringsförmåga efter genomförandet än före. (Referens kan fås på begäran)