Tjänster

Vi visualiserar din verksamhets fulla potential och hjälper till att realisera den! Vi gör organisationen stark i mötet med framtiden och hjälper ledare att ”walk the talk”!

Ledarskapsutveckling

Oavsett vilken kommunikationskanal och aktivitet man väljer i internkommunikationen i en förändringssituation är det helt avgörande att ledarna förmår kommunicera vad verksamheten förväntar sig av medarbetaren och vad medarbetaren kan förvänta sig av verksamheten.

Hamrin & Partners coachar nyckelpersoner så att den kommunikativa förmågan utvecklas. Förutom konkret kunskap om hur man som ansvarig chef och ledare gör för att nå ut med ett budskap, får ansvariga personer också ett pedagogiskt kommunikativt kit som bidrar till att individen blir en motiverande kommunikatör. Chefen och ledaren blir bättre rustad för att kunna ta ett aktivt arbetsgivaransvar och förmår samtidigt motivera i ett förändringsarbete.

Huvuden_pussel