Om Hamrin & Partners

Som experter på målexekvering koordinerar och realiserar vi strategi, organisation och arbetsprocess i beslutat riktning.

Hamrin & Partners har i dag ett nätverk av seniora konsulter som är experter på strategi och affärsplanering, organisation och processer, ledarskap och kommunikation samt verksamhetsstyrning. Våra konsulter har egen praktisk erfarenhet av ledande befattningar i verksamheter och företag. För oss är teoretisk kunskap viktig, men bara om kunskapen kan användas i växelbruk med praktisk erfarenhet.

Silhuetter