Om Hamrin & Partners

Som experter på förändringsledning koordinerar vi strategi, organisation och arbetsprocesser i en för din verksamhet värdeskapande riktning.

Hamrin & Partners har i dag ett nätverk av seniora konsulter som är experter på strategi och affärsplanering, organisation och processer, ledarskap och kommunikation samt verksamhetsstyrning. Våra konsulter har egen praktisk erfarenhet av ledande befattningar i verksamheter och företag. För oss är teoretisk kunskap viktig, men bara om kunskapen kan användas i växelbruk med praktisk erfarenhet.

Silhuetter