Tjänster

Vi visualiserar din verksamhets fulla potential och hjälper till att realisera den! Vi gör organisationen stark i mötet med framtiden och hjälper ledare att ”walk the talk”!

Strategi- och affärsplanering

Hamrin & Partners metod för strategi- och affärsplanering utgår från verksamhetens förutsättningar och intressenternas förväntningar, som vi får fram genom ett kvalificerat analysarbete. Genom en process, ofta i interaktion med uppdragsgivaren, tydliggörs och förankras vad det här innebär inom verksamhetens alla områden.

Rätt strategi leder till rätt prioriteringar och rätt handlingar. Vår leverans är en strategi, affärs- verksamhetsplanering som visualiserar och förankrar vision, affärsidé, strategi, mål samt viktiga aktiviteter och som sammantaget utvecklar och stärker verksamheten.

Strategisk affärsplanering