TÄNKVÄRT

För många arbetssökande 50-plussare ökar hopplösheten för varje nytt försök att få ett jobb samtidigt som självförtroendet går ner. Efter några kurser i att ”söka jobb” blir hen med tiden allt mer utanför, ensam och dränerad på energi, men gör samtidigt allt för att mot vänner och omvärld ge sken av att allt är som det ska…

Om några år kommer tjänstemännen på Regeringskansliet oroligt invänta utlåtandet från den nyligen installerade superdatorn om budgetpropositionen. I en annan del av landet pågår en helautomatisk gruvbrytning knappt utan någon mänsklig övervakning. Samtidigt som Du en tidig måndagsmorgon frågar kylskåpet vad du bör äta till frukost, varpå du från en artificiell röst som med hänsyn tagen till din sinnesstämning och fysiska hälsa avger sitt råd.