Trender och omvärld, beslutsunderlag och genomförandekraft av strategiskt viktiga projekt

Trender och omvärld i ditt eko-system

Förståelse om verksamhetens roll i värdekedja och omvärld är en förutsättning för att din verksamhet ska infria uppsatta mål. Redan när vi träffas för ett första möte så har vi därför tänkt något om din verksamhets förutsättningar och omvärld. Vi tycker att det är viktigt att våga visa vår kunskap såväl som okunskap, och att det är i ett samarbete med din verksamhet som möjligheter för din verksamhet skapas.

Beslutsunderlag

Trött på att beslut inte förstås fullt ut och att de inte genomförs som planerat? Problemet är inte ovanligt utan man kan kanske säga välkommen till vanligheten. Men det går att göra något åt problemet! Genom pedagogiska, lättbegripliga och förankrade beslutsunderlag ökar beslutslojaliteten och viljan till genomförande.

Genomförandekraft

Att implementera en ny strategi, ett system eller organisation är fylld av utmaningar. Att ta hjälp av någon som gjort det förut och som vid sidan av en tydlig metodik, också har förmågan att känna in vad som är viktigt, är en klok investering som motiverar människor att göra allt de kan för att nå uppsatta mål.

Konflikter

Förändring skapar oro och konflikter. Det är lätt att hamna i en negativ spiral som i värsta fall leder till att chefer och medarbetare får allt svårare att samarbeta och därför inte når uppsatta mål. Vi har kunskap och metod för att komma tillrätta med detta.