Vi visualiserar din verksamhets fulla potential och hjälper dig att realisera den. Med oss blir din organisation stark i mötet med marknad och framtid

Kundlöfte
Vi ger visualiserad kunskap om trender och verksamheters Eko-system, pedagogiska och adekvata beslutsunderlag samt genomförandekraft av strategiskt viktiga projekt.
Vi hjälper till att hitta en värdeskapande inriktning för er verksamhet som ökar organisationens genomförandeförmåga såväl som dess konkurrenskraft.
Vi ökar engagemang och motivation hos dina ledare och medarbetare
Vårt arvode blir alltid lägre än de lönsamhets- eller effektivitetsförbättringar vi tillsammans med dig och ditt team skapar som en konsekvens av vårt uppdrag.

Metod

Vi använder oss av en erfarenhetsbaserad metod med teoretisk grund som dels tar fasta på de faktorer som skapar värde och resulterar i förändring, dels de moment en människa måste genomgå för att utveckla förståelse och som därför gör att förändringen blir bestående.

Våra konsulter

Hamrin & Partners har i dag ett nätverk av seniora konsulter som är experter på strategi & affärsplanering, turn-around, organisation & processer, ledarskap & kommunikation samt verksamhetsstyrning. Våra konsulter har egen praktisk erfarenhet av ledande befattningar i verksamheter och företag. För oss är
teoretisk kunskap viktig, men bara om kunskapen kan användas i växelbruk med praktisk erfarenhet.

Våra värderingar
MUSIKALITET
Förmågan att omvandla idén till handling kallar vi musikalitet. Teori och vetenskap är viktigt för oss, men bara om vi vet att de går att omsätta i en operativ vardag i din verksamhet. För det krävs ett mått teori, ett mått erfarenhet och en stor portion musikalitet.

ORDNING OCH REDA

Vi håller vad vi lovat. Det kan handla om rätt leverans, till rätt person på utsatt tid. Som de pliktetiker vi är kan du alltid lita på vad vi lovar och att vi säger vad vi tycker, även om det för stunden kan vara smärtsamt att höra.
ENERGIGIVARE
Det är i växelbruk mellan vad vi kan och din organisations färdigheter som aha-upplevelser skapas och viljan till utveckling uppstår. Ett möte eller workshop med oss ger därför alltid energi och utvecklingslust – nyttig för dig som person såväl som för din verksamhet.

Sture Johansson

Business developer and Change Manager with passion for people and future