Nyheter

Här hittar du nyheter om oss, pressmeddelanden och publikationer där vi sammanfattar våra erfarenheter från arbeten med strategi, förändringsledning och internkommunikation.

Tänkvärt från Hamrin & Partners

Få medarbetarna att ”ticka”

Avgörande förutsättningar för ett gott ledarskap är att vara sig själv, kunna stå kvar när det ”blåser” och ha en passion för verksamhetens bästa och fortsatta framgång. Det här kanske inte är hela sanningen för framgång, men misslyckande är ofta att försöka göra alla nöjda. En organisation med medarbetare som inte förmår eller vill göra allt det kan för att infria kundlöftet eller aktivt bidra till en bättre arbetsplats är resursslöseri. En arbetsgivare som inte fullt ut inser detta kommer att förlora pengar och initiativförmåga. Så av ren självbevarelsedrift borde ledningsgruppers möten därför alltid börja med månadens uppföljning av organisations kundfokus och motivation! Pratbubbla Det är därför glädjande att Sverige för första gången på nära två decennier tagit marknadsandelar på den internationella marknaden. Den totala exporten ökade med 5 procent vilket är ett trendbrott. Inte minst i perspektivet att Sverige tappat positioner på en växande världsmarknad allt sedan 60-talet. Inget kommer ur ingenting och något måste därför ha hänt på många svenska verksamheter. Förutom bra produkter, gynnsam valuta och en kostnadseffektiv produktion, kan ytterligare en förklaring vara ett ökat kundfokus.

Walk the talk

Kundfokus, innovation och engagemang är viktigt för många och utgör följdriktigt också några av de vanligaste värdeorden på svenska arbetsplatser. Men frågar man chefer och medarbetare om de anser att deras arbetsplats kännetecknas av kundfokus och engagemang, blir svaret ofta något annat. Ord och handling divergerar vilket för de allra flesta upplevs som demotiverande. En företagsledning bör därför aldrig kompromissa med verksamhetens uppdrag och kärninnehåll. Och företrädesvis kommunicera det organisationen kan och vill stå för och som därför av intressenter kan uppfattas som autentiskt, äkta och sant. Verksamheter som gör det här får mer motiverade medarbetare då de i större utsträckning kommer att uppleva en individuell tillfredsställelse. Motivation och tillfredställelse är viktigt då de utgör en grund för att det ska vara möjligt att utveckla och effektivisera samspelsprocesserna internt i verksamheten och med dess externa intressenter. Det här kan handla om att ledningssystemet ska överensstämma med roller, arbetsuppgifter, belöningssystem, beslutsfattande samt produktions- och leveranssystemet. När alla dessa delar jobbar som ett integrerat system blir det möjligt att styra verksamheten mot ett eller flera gemensamma mål. En ledning kan nu utveckla verksamheten vidare, höja kvalitén, effektiviteten och skapa reproducerbarhet. Resultat blir ökade marknadsandelar och förbättrad genomförande- och leveransförmåga för verksamheten. Men visst, utan ledarskap går det inte. Problemet är att ledarskap som så mycket annat är föremål för en mängd teorier, koncept och metoder. Det är därför lätt att gå vilse och tappa bort vad ett gott ledarskap egentligen handlar om. Tidningen Ledarna menar att framgångsrikt ledarskap bland annat handlar om makt i bemärkelsen mandat och befogenheter, vilja att åstadkomma resultat och förmåga att kommunicera. Även om det här är viktiga egenskaper så är de avgörande förutsättningar för ett gott ledarskap att vara sig själv, kunna stå kvar när det ”blåser” och ha en passion för verksamhetens bästa och fortsatta framgång. Hamrin & Partners Som experter på förändringsledning, med förmåga att tänka utanför ramarna, utgör vi en kreativ kunskapsresurs åt dig. Du använder oss när du är i behov av: – Värdeskapande inriktning med rätt fokusområden – Förankrad strategi − VARFÖR, VAD till HUR – Förändringsledning i syfte att förmå organisationen att gå från ord till handling