Nyheter

Här hittar du nyheter om oss, pressmeddelanden och publikationer där vi sammanfattar våra erfarenheter från arbeten med strategi, förändringsledning och internkommunikation.

Tänkvärt från Hamrin & Partners

”The perfect match”

I jakten på den perfekta leverantören, medarbetaren eller kärleken skapas profiler med ingenjörsmässig perfektion som fångar upp de med rätt profil, och effektivt stänger ute de med fel.

Sture Johansson, Hamrin & Partner

Profileringsinitiativ i form av exempelvis appar skapas på löpande band i ambitionen att hitta ”the perfect match” mellan verksamheter, människor och behov. Företeelsen är idag vanlig oavsett om det handlar om LoU, Human Resources eller kärlekstörstande människor på jakt efter en livspartner. Följaktigt har det personliga varumärket blivit viktigare än någonsin. För att underlätta analysen kategoriseras verksamheter och människor i termer av position, kunskap och beteende-profil.

I en innovationsupphandling nyligen stipulerade den upphandlade myndigheten bland annat att en leverantör ska ha genomfört minst fem likvärdiga uppdrag, genomfört minst tre uppdrag under de tre senaste åren och arbetat med processinriktad gruppdynamik i minst 12 år. Men hur kan den upphandlade parten veta vad som skapar innovation just den här gången och än mindre vilka leverantörer eller människor som är kapabla utan att först träffa dom? Svaret är att det inte går. Det är faktisk helt omöjligt. För att kunna lösa ett behov, vare sig det handlar om innovation, fusion eller fission, så måste det till en väsentlig mängd attityd, vilja och kreativt tänkande. Variabler som inte så lätt låter sig beskrivas och vidimeras i en på förhand utarbetad sökprofil.

Big-data och det personliga varumärket

I rekryteringsprocessen av en verksamhets högsta chefer är det vedertaget att de först, tillsammans med ett exklusivt antal medsökande, pressas och testas genom ett antal på förhand uppställa önskemål och profiler. Problemlösningsförmåga, beteendeprofil, utbildning, erfarenhet, intelligens, ålder, kön och etnicitet matchas mot önskad profil. Individerna med bäst ”match” får jobbet. Lyckas de sedan bra med uppdraget kommer ofta olika former av belöningar för väl utfört jobb. Lyckas de mindre bra blir de på ett eller annat vis entledigade. Inte ovanligt kan det då heta att ”VD och styrelse har olika syn om kommande strategi för verksamheten” eller att ”verksamheten är nu inne i en annan fas och vi behöver därför en chef med en annan profil”.

Det blir också allt vanligare att även medarbetarna får genomgå liknade utvärderingsprocesser innan en anställning kan bli aktuell. Den senaste trenden är olika försök att effektivisera utvärderingsprocesserna med hjälp av ”big data”. Bakgrunden är att organisationer mer än någonsin tidigare samlar data om anställda och att anställda mer än någonsin, bland annat via sociala media, beskriver sina färdigheter för att därigenom odla sitt personliga varumärke.

I en artikel i Miami Herald den 18 mars beskriver Cindy Krischer Goodman att nästa steg i utvecklingen är att skapa dataprogram som hjälper till att hitta mönster och använda dessa i utvärderingen av befintliga och kommande medarbetare. Nya företag har växt upp i USA såsom Visier som fokuserar på personanalyser i syfte att skapa bästa möjliga uppsättning medarbetare utifrån den kommande uppgiften.

Ungefär på samma sätt fungerar ett idrottslag på elitnivå som rekryterar, tränar och byter ut de individer som inte levererar till förmån för andra. Målsättningen är bästa möjliga ”lag” som i konkurrensen med andra har bäst förutsättningar att lyckas. Det kan mycket väl vara så att vi framöver får vänja oss vid anställningsavtal som har betydligt kortare perspektiv, långt från traditionell svensk anställningstrygghet. Fördelarna finns onekligen då tillvägagångsättet kan befrämja dynamik och ”vinnarattityd” som är viktiga aspekter för att möta och framgångsrikt kunna agera i en snabbrörligt föränderlig värld. Likaså finns nackdelarna. För vad händer med samhället och människan när allt fler drillas likt elitidrottsspelare för att åstadkomma nya resultat? Inget vet säkert. Men ett är helt säkert. Jag hade aldrig hittat eller gift mig med min fru om jag på förhand hade utarbetad en önskvärd profil. Vi var helt enkelt för olika. Men av en slump träffades vi varpå ”the perfect match” uppstod. Bejaka därför gärna det nya, men kasta inte bort precis allt av det gamla.

Hamrin & Partners

Som experter på förändringsledning, med förmåga att tänka utanför ramarna, utgör vi en kreativ kunskapsresurs åt dig. Du använder oss när du är i behov av: – Värdeskapande inriktning med rätt fokusområden – Förankrad strategi − VARFÖR, VAD till HUR – Förändringsledning i syfte att förmå organisationen att gå från ord till handling