Nyheter

Här hittar du nyheter om oss, pressmeddelanden och publikationer där vi sammanfattar våra erfarenheter från arbeten med strategi, förändringsledning och internkommunikation.

Tänkvärt från Hamrin & Partners.

Ut med det omoraliska ledarskapet!

Moral – i mångas öron kan det låta tråkigt och präktigt. Med faktum är att vi är i behov av ett nytt ledarskap och som vi kanske kan kalla det moraliska ledarskapet. För visst är det något speciellt med en människa som drivs av en genuin vilja att överlämna verksamheten i förbättrat skick än innan hen tillträdde räknat i förtroende, effektivitet och ekonomi?

När tidigare tongivande politiker som Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund och Göran Persson lyfter månatliga skattefinansierade avgångsvederlag långt över 100.000kr och samtidigt arbetar och erhåller ersättning från marknaden som genererar miljonvinster, då blir det normbildande varpå andra följer efter. När dessutom etikens väktare Riksrevisionen slirar på moralen sätts hela statsförvaltningens förtroende på spel. För det är trots allt mänskligt att tänka – om dom kan, varför ska då jag låta bli? Vi är därför i behov av ledare som inte bara låter sig styras av förtjänstmöjligheter och makt, det politiskt korrekta eller vad som tillfälligt ser bra ut i media, LinkedIn eller Facebook.

Goda förebilder behövs men sådana är inte alltid så lätta att hitta. En negativ spiral kan lätt uppstå och så rullar månader och år på med allt fler politiker, tjänstemän och företagsledare som rättfärdigar sig själva runda ersättningar, såväl som undantag från de regler de själva varit med om att skapa. Kostnaderna i tappat förtroende och eroderade varumärken går inte att underskatta. Det rör sig om stora belopp men också förlorade möjligheter att utveckla genomförandeförmåga, konkurrensfördelar såväl som intressenters förtroende.

riksrevisionen-br_2

Det moraliska ledarskapet

Det är något speciellt med en människa som är målorienterad och som drivs av en genuin vilja att överlämna regeringsmakten, myndigheten eller företaget i förbättrat skick räknat i förtroende, genomförandeförmåga och ekonomi. En människa som dessutom får ihop de fagra orden med handlingen. Det är dags för ett mer moraliskt ledarskap, även om det förefaller lite tråkigt och torrt. Förebilderna finns. En som gjorde stort intryck var när Postens dåvarande VD Lars G Nordström kritiserades hårt för sin månadslön på 900 000 kronor. Han sade i en tv-intervju november 2008 i TV4 att han avstår från pengarna. ”Jag gillar inte att det antyds att jag är girig, därför avstår jag från den lön jag fått och min lön under resten av min tid som VD för Posten.” Ett annat och kanske bättre exempel är Kap Verdes president Pedro Pires som tilldelades 2011 års Ibrahimpris för utomordentliga insatser i afrikanskt ledarskap. Han omvandlade sitt land till ”ett mönster av demokrati, stabilitet och ökat välstånd”. Pedro Pires lämnade sedan sin post utan ens ett hus uppkallat efter sig. Han verkade för människorna, inte för egen vinning. Att göra gott och få ihop ord med handling måste bli en självklarhet – eller för att citera Folkpartiledaren Jan Björklund: ”Moral är bra. Men dubbelmoral är inte dubbelt så bra”

Intresserad av att skapa en konkurrensfördel som håller?

Här är en början!
1. Ledarskapet ska vara affärsorienterat, empatiskt och engagerat med verksamhetens bästa framför ögonen. Både i ord (kommunikativt) och i handling.
2. Ordning och reda. Allt på rätt plats, vid rätt tillfälle, för rätt person.
3. Människor – som tror på verksamheten och som är beredda att kämpa för att göra den bättre.
4. Mål som berör – som gör tillvaron meningsfull.
5. Begriplig uppföljning och återkoppling på alla nivåer.
6. System och administration som underlättar vardagen för chefer och medarbetare.
7. Kultur med en gedigen gemensam kärna som alla tror på, men som samtidigt är tillåtande och prövande.

Kort om Hamrin & Partners

Som experter på förändringsledning, med förmåga att tänka utanför ramarna, utgör vi en kreativ kunskapsresurs åt våra kunder. Du använder oss när du är i behov av:
– Värdeskapande inriktning med rätt fokusområden
– Förankrad strategi − VARFÖR, VAD till HUR
– Förändringsledning i syfte att förmå organisationen att gå från ord till handling.

Tänkvärt no 15 – Hämta som PDF