Om Hamrin & Partners

Som experter på målexekvering koordinerar och realiserar vi strategi, organisation och arbetsprocess i beslutat riktning.

Musikalitet

Vi törs vara ”egna” och har därför modet att finna rum ingen annan sett. Det här kallar vi för kreativitet. Förmågan att dessutom omvandla idén till handling kallar vi musikalitet. Teori och vetenskap är viktigt för oss, men bara om vi vet att de går att omsätta i en operativ vardag i din verksamhet. För utvecklingsarbetet får aldrig bli till ett självändamål i sig utan ska alltid resultera i ett starkare varumärke och en mer proaktiv och effektiv verksamhet. För det krävs ett mått teori, ett mått erfarenhet och en stor portion musikalitet.

Ordning och reda

Vi håller vad vi lovat. Det kan handla om rätt leverans, till rätt person på utsatt tid. Som de pliktetiker vi är kan du alltid lita på vad vi lovar och att vi säger vad vi tycker, även om det ibland kan vara smärtsamt att höra. Men eftersom det övergripande syftet i ett samarbete är att göra dig och din verksamhet ännu bättre så krävs en rak kommunikation befriad från betydelselösa ord. Vi tror på kvalitet, ordning och att var sak har sin plats. Att dubbelkolla och tillämpa ”four eyes system” är därför en realitet hos oss. Man kanske kan kalla det för ett sunt kontrollbehov.

Energigivare

Generellt kan man säga att det finns två kategorier av konsulter; experten och processkonsulten. Den förre har själv svaret medan den senare försöker få dig att formulera svaret själv. Vi tror inte att den ena är bättre än den andra utan på kombinationen av dem. Det är i växelbruket mellan vad vi kan och din organisations färdigheter som aha-upplevelser skapas och viljan till utveckling uppstår. Ett möte eller workshop med oss ger därför alltid energi och utvecklingslust – nyttig för dig som person såväl som för din verksamhet.